رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: در پرداخت حقوق و مزایا عدالت برقرار شود

رئیسی: در پرداخت حقوق و مزایا عدالت برقرار شود رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست و خواستار اهتمام […]

رئیسی: در پرداخت حقوق و مزایا عدالت برقرار شود

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست و خواستار اهتمام بیشتر به اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اداری شد.