رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه دیدارهای ایران در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال به وقت تهران با تغییرات جدید فدراسیون جهانی والیبال

برنامه دیدارهای ایران در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال به وقت تهران با تغییرات جدید فدراسیون جهانی والیبال چهارشنبه ۱۴ تیر ایران – فرانسه، ساعت ۳ بامداد جمعه ۱۶ تیر بلغارستان – ایران، ساعت ۷ صبح یکشنبه ۱۸ تیر آرژانتین – ایران، ساعت ۳:۳۰ بامداد دوشنبه ۱۹ تیر کوبا – ایران، ساعت صفر بامداد

برنامه دیدارهای ایران در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال به وقت تهران با تغییرات جدید فدراسیون جهانی والیبال

چهارشنبه ۱۴ تیر
ایران – فرانسه، ساعت ۳ بامداد

جمعه ۱۶ تیر
بلغارستان – ایران، ساعت ۷ صبح

یکشنبه ۱۸ تیر
آرژانتین – ایران، ساعت ۳:۳۰ بامداد

دوشنبه ۱۹ تیر
کوبا – ایران، ساعت صفر بامداد