رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: دولت درحوزه اقتصادی ضعیف عمل کرده است

نماینده مجلس: دولت درحوزه اقتصادی ضعیف عمل کرده است شهریار حیدری: به نظرم دولت بزرگترین ضربه را اول به خود و بعد به مردم زد. تمام تصمیمات دولت و اقدامات مجلس در حوزه اجرا ضعف‌های زیادی دارد. استفاده از مدیران بی‌تجربه و کم‌تجربه باعث شده که هر چقدر مجلس و دولت قوی باشند، ولی دولت […]

نماینده مجلس: دولت درحوزه اقتصادی ضعیف عمل کرده است

شهریار حیدری:
به نظرم دولت بزرگترین ضربه را اول به خود و بعد به مردم زد. تمام تصمیمات دولت و اقدامات مجلس در حوزه اجرا ضعف‌های زیادی دارد.

استفاده از مدیران بی‌تجربه و کم‌تجربه باعث شده که هر چقدر مجلس و دولت قوی باشند، ولی دولت در حوزه اجرا ضعیف باشد که این مشکل اثر منفی و معکوس بر مجلس و دستگاه‌های مختلف خواهد داشت./جماران