رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض بزرگراهی، شرط صدور بیمه شخص ثالث

عوارض بزرگراهی، شرط صدور بیمه شخص ثالث بر اساس ابلاغیه بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه از تاریخ ۱۷ تیرماه صدور کد یکتای بیمه نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی بوده و در صورت بدهی بیمه گذار ، سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.

عوارض بزرگراهی، شرط صدور بیمه شخص ثالث

بر اساس ابلاغیه بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه از تاریخ ۱۷ تیرماه صدور کد یکتای بیمه نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی بوده و در صورت بدهی بیمه گذار ، سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.