رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس قوه قضائیه: بنای ما مبارزه بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است

رئیس قوه قضائیه: بنای ما مبارزه بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین: بنای دستگاه قضا، مبارزه قانونی با تبعیض و فساد در جامعه و برخورد بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است باید به نحوی با فساد مبارزه کنیم که جرأت و جسارت مدیران و مسئولان را از آنها نگیریم […]

رئیس قوه قضائیه: بنای ما مبارزه بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است

محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین:

بنای دستگاه قضا، مبارزه قانونی با تبعیض و فساد در جامعه و برخورد بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است

باید به نحوی با فساد مبارزه کنیم که جرأت و جسارت مدیران و مسئولان را از آنها نگیریم و موجب فرار سرمایه از کشور نشویم.

تمام تلاش ما این است که در عین مبارزه قاطعانه با فساد، به‌نحوی عمل کنیم که لطمه‌ای به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وارد نشود.