رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس قوه قضائیه: بنای ما مبارزه بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است

رئیس قوه قضائیه: بنای ما مبارزه بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین: بنای دستگاه قضا، مبارزه قانونی با تبعیض و فساد در جامعه و برخورد بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است باید به نحوی با فساد مبارزه کنیم که جرأت و جسارت مدیران و مسئولان را از آنها نگیریم […]

رئیس قوه قضائیه: بنای ما مبارزه بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است

محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین:

بنای دستگاه قضا، مبارزه قانونی با تبعیض و فساد در جامعه و برخورد بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت‌ است

باید به نحوی با فساد مبارزه کنیم که جرأت و جسارت مدیران و مسئولان را از آنها نگیریم و موجب فرار سرمایه از کشور نشویم.

تمام تلاش ما این است که در عین مبارزه قاطعانه با فساد، به‌نحوی عمل کنیم که لطمه‌ای به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وارد نشود.


جدیدترین خبرها