رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ولایتی:در طول تاریخ اسلام میان ایران و عربستان نزاع جدی نبود

ولایتی:در طول تاریخ اسلام میان ایران و عربستان نزاع جدی نبود عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: در طول تاریخ اسلام هیچ گاه بین ایران و عرب های عربستان نزاع جدی صورت نگرفت. ایران و عربستان دو کشور مهم در منطقه هستند و قهر و آشتی دو کشور در کل منطقه تاثیر گذار خواهد بود. با […]

ولایتی:در طول تاریخ اسلام میان ایران و عربستان نزاع جدی نبود

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
در طول تاریخ اسلام هیچ گاه بین ایران و عرب های عربستان نزاع جدی صورت نگرفت.

ایران و عربستان دو کشور مهم در منطقه هستند و قهر و آشتی دو کشور در کل منطقه تاثیر گذار خواهد بود.

با انجام توافق میان ایران و عربستان یک موج مثبت در منطقه ایجاد شده است.

در حال حاضر ایران و روسیه به عنوان شرکای اقتصادی یکدیگر عمل میکنند.