رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمد خاتمی: استفاده از سلبریتی‌های کشف حجاب کرده در برنامه‌ها «منکر» است

احمد خاتمی: استفاده از سلبریتی‌های کشف حجاب کرده در برنامه‌ها «منکر» است عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری: نسبت به سلبریتی هایی که کشف حجاب می کنند نهی از منکر را انجام می دهیم، استفاده از برخی سلبریتی ها که کشف حجاب کرده و اظهار ندامت و پشیمانی نکرده اند نیز یک منکر است./حوزه

احمد خاتمی: استفاده از سلبریتی‌های کشف حجاب کرده در برنامه‌ها «منکر» است

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری:
نسبت به سلبریتی هایی که کشف حجاب می کنند نهی از منکر را انجام می دهیم، استفاده از برخی سلبریتی ها که کشف حجاب کرده و اظهار ندامت و پشیمانی نکرده اند نیز یک منکر است./حوزه