رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چک‌های قدیمی فقط در بانک خودشان پذیرفته می‌شوند

چک‌های قدیمی فقط در بانک خودشان پذیرفته می‌شوند بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی: از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند.

چک‌های قدیمی فقط در بانک خودشان پذیرفته می‌شوند

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی: از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند.


جدیدترین خبرها