رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باشگاه پرسپولیس: ۹۰ درصد قرارداد بیرانوند پرداخت شده و این بازیکن حق فسخ نداشته

باشگاه پرسپولیس: ۹۰ درصد قرارداد بیرانوند پرداخت شده و این بازیکن حق فسخ نداشته، پرونده بیرانوند از امروز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و شکایت میکنیم.

باشگاه پرسپولیس: ۹۰ درصد قرارداد بیرانوند پرداخت شده و این بازیکن حق فسخ نداشته، پرونده بیرانوند از امروز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و شکایت میکنیم.