رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سه متجاوز به زنان در مؤسسه زیبایی اعدام شدند

سه متجاوز به زنان در مؤسسه زیبایی اعدام شدند رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: افرادی که در قالب یک مؤسسه زیبایی غیرمجاز به تعدادی از بانوان تجاوز کرده بودند، صبح امروز در زندان بندرعباس به دار مجازات آویخته شدند.

سه متجاوز به زنان در مؤسسه زیبایی اعدام شدند

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان:

افرادی که در قالب یک مؤسسه زیبایی غیرمجاز به تعدادی از بانوان تجاوز کرده بودند، صبح امروز در زندان بندرعباس به دار مجازات آویخته شدند.


جدیدترین خبرها