رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس اتاق بازرگانی ایران کناره گیری را به شدت تکذیب کرد

رییس اتاق بازرگانی ایران کناره گیری را به شدت تکذیب کرد:  به تفصیل صحبت خواهم کرد به شرط حیات!

رییس اتاق بازرگانی ایران کناره گیری را به شدت تکذیب کرد:  به تفصیل صحبت خواهم کرد به شرط حیات!


جدیدترین خبرها