رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تأسیس وزارتخانه جدید در امارات برای تقویت سرمایه‌گذاری

تأسیس وزارتخانه جدید در امارات برای تقویت سرمایه‌گذاری رئیس هیات وزیران امارات و حاکم دبی از تأسیس «وزارت سرمایه‌گذاری» در امارات خبر داد.

تأسیس وزارتخانه جدید در امارات برای تقویت سرمایه‌گذاری

رئیس هیات وزیران امارات و حاکم دبی از تأسیس «وزارت سرمایه‌گذاری» در امارات خبر داد.