رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس عبدی: نباید زنان بی‌حجاب را به اماکن عمومی راه داد، چرا؟ هیچ منطق و قانونی وجود ندارد!

عباس عبدی: نباید زنان بی‌حجاب را به اماکن عمومی راه داد، چرا؟ هیچ منطق و قانونی وجود ندارد! عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: گرچه زنان در خیابان واجد پوشش شرعی نیستند، ولی مغازه‌دار، رستوران‌دار، مسافرپذیر، هتل‌دار و کافه و… نباید آنان را به محل خود راه دهند!! چرا؟ هیچ دلیل منطقی و مجوز قانونی […]

عباس عبدی: نباید زنان بی‌حجاب را به اماکن عمومی راه داد، چرا؟ هیچ منطق و قانونی وجود ندارد!

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

گرچه زنان در خیابان واجد پوشش شرعی نیستند، ولی مغازه‌دار، رستوران‌دار، مسافرپذیر، هتل‌دار و کافه و… نباید آنان را به محل خود راه دهند!! چرا؟ هیچ دلیل منطقی و مجوز قانونی برای آن وجود ندارد. هنگامی که نتوانستید مانع از سرریز فرهنگ از خانه به خیابان شوید، چگونه می‌توانید مانع از سرریز آن از خیابان به اماکن شوید؟

این فلسفه و شیوه درستی برای اعمال قدرت و مدیریت جامعه نیست. سیاست وصله پینه کردن راه به جایی ندارد، راه‌حل ماجرا در انداختن یک گفت‌وگوی آزاد برای بحث درباره پوشش عمومی است و اینکه آیا می‌توان برای آن در همه‌جا و در هر شرایطی حدود قانونی تعیین و مهم‌تر از آن اینکه چنین قانونی را اجرایی کرد؟ اگر بلی آن حدود چگونه است؟ و مرجع تشخیص آن کیست؟ این کار باید با مشارکت همگان و به ویژه زنان از همه سلایق باشد.