رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش خاندوزی به رد صلاحیت «سلاح ورزی»

واکنش خاندوزی به رد صلاحیت «سلاح ورزی» سخنگوی اقتصادی دولت: تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق های ۳ گانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است اما مشخصا در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه های نظارتی است.

واکنش خاندوزی به رد صلاحیت «سلاح ورزی»

سخنگوی اقتصادی دولت:

تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق های ۳ گانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است اما مشخصا در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه های نظارتی است.