رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این ۴ کشور مقصد جدید ایرانی‌ها برای کارند

این ۴ کشور مقصد جدید ایرانی‌ها برای کارند مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار: اقدامات اساسی با همکاری وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت حضور موثر و ضابطه مند در بازار کار بین‌الملل در دست اجرا است که دراین راستا مقدمات همکاری‌های مشترک با کشورهای قطر، […]

این ۴ کشور مقصد جدید ایرانی‌ها برای کارند

مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار: اقدامات اساسی با همکاری وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت حضور موثر و ضابطه مند در بازار کار بین‌الملل در دست اجرا است که دراین راستا مقدمات همکاری‌های مشترک با کشورهای قطر، ارمنستان، عراق و عمان فراهم گردیده و موجبات امضای صورتجلسه پنجمین نشست کمیته مشترک اعزام نیروی کار ایرانی به قطر در جهت تسهیل صدور ویزای کار برای نیروی کار مازاد ایرانی به‌وجود آمد


جدیدترین خبرها