رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار علی باقری با رئیس جمهور عراق

دیدار علی باقری با رئیس جمهور عراق علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق دیدار و گفت وگو کرد. باقری کنی در ابتدای دیدار سلام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را به رئیس جمهور عراق ابلاغ کرد. عبداللطیف رشید نیز ضمن آرزوی شکوفایی و پیشرفت برای ملت […]

دیدار علی باقری با رئیس جمهور عراق

علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق دیدار و گفت وگو کرد.

باقری کنی در ابتدای دیدار سلام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را به رئیس جمهور عراق ابلاغ کرد.

عبداللطیف رشید نیز ضمن آرزوی شکوفایی و پیشرفت برای ملت ایران از باقری کنی خواست که سلامش را به مقام معظم رهبری و سید ابراهیم رئیسی ابلاغ کند.