رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مومنی، استاد دانشگاه: حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه راهی برای نجات کشور نیست!

مومنی، استاد دانشگاه: حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه راهی برای نجات کشور نیست! بیشتر آمال و آرزوها را به عنوان وضع مطلوب در نظر می گیریم/ ایرانی ها تا وقتی به تصویر “هویت جمعی” نرسند، آش و کاسه همین است فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تمام مطالعات کلیدی تاریخی درباره […]

مومنی، استاد دانشگاه: حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه راهی برای نجات کشور نیست!

بیشتر آمال و آرزوها را به عنوان وضع مطلوب در نظر می گیریم/ ایرانی ها تا وقتی به تصویر “هویت جمعی” نرسند، آش و کاسه همین است

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تمام مطالعات کلیدی تاریخی درباره ریشه های تداوم توسعه نیافتگی در ایران روی این مساله اجماع دارند که بیش از چهارصدسال است که ایرانیان قادر به صورتبندی دقیق وضع مطلوب نیستند و بیشتر آمال و آرزوها را به عنوان وضع مطلوب در نظر می گیرند.

تا زمانی که تکلیف نحوه تخصیص منابع روشن نیست و نحوه نظارتش هم روشن نیست، کسی هم شما را از شکست مجدد مواخذه نمی کند.

این سیستم حکم رانی معیوب است و بنابراین ذیل عنوان هایی مثل سند برنامه و از این قبیل ما فقط داریم زحمت مردم و کشور را زیاد می کنیم./ جماران