رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان تمام آرایشگاه‌ های زنانه را بست

طالبان تمام آرایشگاه‌ های زنانه را بست مقامات طالبان در افغانستان دستور بستن تمام آریشگاه‌های زنانه «تا یک ماه دیگر» را صادر کرده‌اند. سالن‌های زیبایی یکی از معدود مکان‌های عمومی باقی‌مانده است که زنان به آن دسترسی دارند. حکومت طالبان توضیحی نداده است که چه چیزی باعث این ممنوعیت آرایشگاه‌ های زنانه شده است، یا […]

طالبان تمام آرایشگاه‌ های زنانه را بست

مقامات طالبان در افغانستان دستور بستن تمام آریشگاه‌های زنانه «تا یک ماه دیگر» را صادر کرده‌اند.

سالن‌های زیبایی یکی از معدود مکان‌های عمومی باقی‌مانده است که زنان به آن دسترسی دارند.

حکومت طالبان توضیحی نداده است که چه چیزی باعث این ممنوعیت آرایشگاه‌ های زنانه شده است، یا در صورت بسته شدن سالن‌ها، چه جایگزین‌هایی برای زنان در دسترس خواهد بود.


جدیدترین خبرها