رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ ثابت «ازدواج» و «طلاق» جوانان

نرخ ثابت «ازدواج» و «طلاق» جوانان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش: میانگین سن ازدواج مردان برای بار اول در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۷.۸ سال و برای زنان ۲۳.۶ سال بوده است. میانگین سن طلاق مردان نیز در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۸.۲ سال و برای زنان ۳۳.۴ سال بوده است. نسبت طلاق به […]

نرخ ثابت «ازدواج» و «طلاق» جوانان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش:

میانگین سن ازدواج مردان برای بار اول در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۷.۸ سال و برای زنان ۲۳.۶ سال بوده است.

میانگین سن طلاق مردان نیز در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۸.۲ سال و برای زنان ۳۳.۴ سال بوده است.

نسبت طلاق به ازدواج جوانان در سال­‌های اخیر تقریباً ثابت بوده و تغییری نداشته است.