رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلان ماسک در واکنش به کپی‌کاری تردز از توئیتر: رقابت خوبه اما تقلب نه!

ایلان ماسک در واکنش به کپی‌کاری تردز از توئیتر: رقابت خوبه اما تقلب نه!

ایلان ماسک در واکنش به کپی‌کاری تردز از توئیتر: رقابت خوبه اما تقلب نه!