رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان نصر کشور: ای کاش به جای فیلترینگ و تبلیغات زرد برای پیام‌رسان‌های داخلی، “حق انتخاب کاربر” را به آنها گوشزد کنیم

رئیس سازمان نصر کشور: ای کاش به جای فیلترینگ و تبلیغات زرد برای پیام‌رسان‌های داخلی، “حق انتخاب کاربر” را به آنها گوشزد کنیم تا بدانند اگر روزی روزگاری، هم‌سطح توییتر هم باشند، باز باید برای انتخاب شدن تلاش کنند.

رئیس سازمان نصر کشور: ای کاش به جای فیلترینگ و تبلیغات زرد برای پیام‌رسان‌های داخلی، “حق انتخاب کاربر” را به آنها گوشزد کنیم تا بدانند اگر روزی روزگاری، هم‌سطح توییتر هم باشند، باز باید برای انتخاب شدن تلاش کنند.