رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تردز فعلا در چه کشورهایی ممنوع است؟!

تردز فعلا در چه کشورهایی ممنوع است؟! بر اساس قانون GDPR یا مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا، در حال حاضر امکان دانلود برنامه تردز در کشورهای اروپایی به خاطر نگرانی از رعایت نشدن حریم خصوصی کاربران وجود ندارد.

تردز فعلا در چه کشورهایی ممنوع است؟!

بر اساس قانون GDPR یا مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا، در حال حاضر امکان دانلود برنامه تردز در کشورهای اروپایی به خاطر نگرانی از رعایت نشدن حریم خصوصی کاربران وجود ندارد.