رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطعه ۲ آزادراه تهران شمال به روی مسافران باز شد

قطعه ۲ آزادراه تهران شمال به روی مسافران باز شد باند غربی منطقه دوم آزادراه تهران- شمال که دوآب شهرستانک در استان البرز را به پل زنگوله در استان مازندران متصل می‌کند از صبح امروز به روی مسافران باز شد.

قطعه ۲ آزادراه تهران شمال به روی مسافران باز شد

باند غربی منطقه دوم آزادراه تهران- شمال که دوآب شهرستانک در استان البرز را به پل زنگوله در استان مازندران متصل می‌کند از صبح امروز به روی مسافران باز شد.