رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان یکی از شهرهای مازندران بازداشت شد

دادستان یکی از شهرهای مازندران بازداشت شد قوه قضاییه: در پی تاکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با تخلفات درون دستگاهی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه طی روزهای گذشته دادستان یکی از شهرهای استان مازندران را بازداشت کرد.

دادستان یکی از شهرهای مازندران بازداشت شد

قوه قضاییه:

در پی تاکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با تخلفات درون دستگاهی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه طی روزهای گذشته دادستان یکی از شهرهای استان مازندران را بازداشت کرد.