رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه الجزایر

استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه الجزایر احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر وارد وزارت امور خارجه ایران شد و مورد استقبال وزیر خارجه کشورمان قرار گرفت.

استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه الجزایر

احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر وارد وزارت امور خارجه ایران شد و مورد استقبال وزیر خارجه کشورمان قرار گرفت.