رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلان ماسک گرفتار تغییرات جدید توئیتر شد

ایلان ماسک گرفتار تغییرات جدید توئیتر شد ایلان ماسک که ترتیبات دریافت تیک آبی را تغییر داد و آن را پولی کرد، حالا مجبور شده کامنت کند اکانت‌هایی با تیک آبی و به اسم ایلان ماسک به او ارتباطی ندارند و خیلی‌ها این این اکانت‌ها را با حساب اصلی ایلان ماسک اشتباه می‌گیرند!

ایلان ماسک گرفتار تغییرات جدید توئیتر شد

ایلان ماسک که ترتیبات دریافت تیک آبی را تغییر داد و آن را پولی کرد، حالا مجبور شده کامنت کند اکانت‌هایی با تیک آبی و به اسم ایلان ماسک به او ارتباطی ندارند و خیلی‌ها این این اکانت‌ها را با حساب اصلی ایلان ماسک اشتباه می‌گیرند!