رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلان ماسک می‌توانست تمامی این ۱۵ باشگاه مشهور جهان را با پولی که صرف خرید توییتر کرد، بخرد.

ایلان ماسک می‌توانست تمامی این ۱۵ باشگاه مشهور جهان را با پولی که صرف خرید توییتر کرد، بخرد.

ایلان ماسک می‌توانست تمامی این ۱۵ باشگاه مشهور جهان را با پولی که صرف خرید توییتر کرد، بخرد.