رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتخاب «علی خطیر» به عنوان مدیرعامل استقلال

انتخاب «علی خطیر» به عنوان مدیرعامل استقلال اعضای هیئت مدیره استقلال ضمن پذیرش استعفای حجت کریمی، علی خطیر را به عنوان سرپرست باشگاه استقلال انتخاب کردند. خطیر سابقه حضور در باشگاه استقلال به عنوان معاون ورزشی و فدراسیون فوتبال به عنوان معاون دبیرکل را دارد.

انتخاب «علی خطیر» به عنوان مدیرعامل استقلال

اعضای هیئت مدیره استقلال ضمن پذیرش استعفای حجت کریمی، علی خطیر را به عنوان سرپرست باشگاه استقلال انتخاب کردند.

خطیر سابقه حضور در باشگاه استقلال به عنوان معاون ورزشی و فدراسیون فوتبال به عنوان معاون دبیرکل را دارد.


جدیدترین خبرها