رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه ایجاد مدرسه مجازی ابلاغ شد

مصوبه ایجاد مدرسه مجازی ابلاغ شد براساس مصوبه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش که با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ شده، مدرسه مجازی در چارچوب مقررات مدارس آموزش از راه دور، آزمایشی و برای تمامی دوره‌های تحصیلی ایجاد می‌شود.

مصوبه ایجاد مدرسه مجازی ابلاغ شد

براساس مصوبه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش که با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ شده، مدرسه مجازی در چارچوب مقررات مدارس آموزش از راه دور، آزمایشی و برای تمامی دوره‌های تحصیلی ایجاد می‌شود.


جدیدترین خبرها