رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ باروری در کشور پس از ۳۰ سال افزایش یافت

نرخ باروری در کشور پس از ۳۰ سال افزایش یافت رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، از افزایش نرخ باروری در کشور پس از ۳۰ سال خبر داد. رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس: آمار جدید نشان می‌دهد بعد از ۳۰ سال که موالید فرزند […]

نرخ باروری در کشور پس از ۳۰ سال افزایش یافت

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، از افزایش نرخ باروری در کشور پس از ۳۰ سال خبر داد.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس: آمار جدید نشان می‌دهد بعد از ۳۰ سال که موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته است، امسال موالید فرزندان سوم و چهارم در کشور افزایش یافته است./مهر