رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرونده افزایش قیمت نان در امسال بسته شد

پرونده افزایش قیمت نان در امسال بسته شد تسنیم نوشت: دولت برای کمک به جبران هزینه‌های نانوایان، کمک هزینه پخت نان در سال جاری را دوباره ۱۰ درصد افزایش داد. بر این اساس روزانه ۴۰ درصد مبلغ نان فروخته شده (بر اساس دستگاه مخصوص خرید نان) به حساب نانوایان واریز می‌شود.

پرونده افزایش قیمت نان در امسال بسته شد

تسنیم نوشت: دولت برای کمک به جبران هزینه‌های نانوایان، کمک هزینه پخت نان در سال جاری را دوباره ۱۰ درصد افزایش داد.

بر این اساس روزانه ۴۰ درصد مبلغ نان فروخته شده (بر اساس دستگاه مخصوص خرید نان) به حساب نانوایان واریز می‌شود.