رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آموزش زبان‌های خارجی در مدارس «اجباری» اما انتخاب نوع زبان «اختیاری»

آموزش زبان‌های خارجی در مدارس «اجباری» اما انتخاب نوع زبان «اختیاری» دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: یادگیری یک زبان خارجی در مدارس «اجباری» است اما نوع زبان «انتخابی» است. پیش‌تر زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی زبان‌های قابل آموزش بود و الان زبان عربی و چینی هم اضافه شده است. ارائه آموزش زبان‌های خارجی […]

آموزش زبان‌های خارجی در مدارس «اجباری» اما انتخاب نوع زبان «اختیاری»

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

یادگیری یک زبان خارجی در مدارس «اجباری» است اما نوع زبان «انتخابی» است.

پیش‌تر زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی زبان‌های قابل آموزش بود و الان زبان عربی و چینی هم اضافه شده است.

ارائه آموزش زبان‌های خارجی در مدارس «اجباری» نیست.

رایگان یا پولی بودن آموزش زبان‌های خارجی غیر از «انگلیسی» توسط موسسات، بر عهده آموزش و پرورش است.