رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضابطان در برخورد با کشف حجاب نیازی به دستور قضائی ندارند

ضابطان در برخورد با کشف حجاب نیازی به دستور قضائی ندارند رئیس سازمان بازرسی کل کشور: قانونی که در حال حاضر در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه وجود دارد، مشخص کرده که عدم رعایت حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و در این گونه موارد تکلیف ضابطین و […]

ضابطان در برخورد با کشف حجاب نیازی به دستور قضائی ندارند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: قانونی که در حال حاضر در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه وجود دارد، مشخص کرده که عدم رعایت حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و در این گونه موارد تکلیف ضابطین و قوه قضائیه مشخص است.

ضابطین در برخورد با این جرایم، نیازی به دستور مقام قضائی ندارند و می‌توانند راسا به وظایف خود عمل کنند؛ چنانچه در این رابطه مواردی به قوه قضائیه اعلام شود، دستگاه قضا در برخورد با این جرایم، به صورت قانونی عمل خواهد کرد.


جدیدترین خبرها