رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار پوتین و پریگوژین در کاخ کرملین

دیدار پوتین و پریگوژین در کاخ کرملین سخنگوی کرملین: رئیس جمهور روسیه در کرملین با یوگنی پریگوژین، رئیس گروه واگنر و فرماندهان این گروه دیدار و درباره رویدادهای ۲۴ ژوئن گفتگو کرد. جزئیات این نشست محرمانه است. فرماندهان واگنر به پوتین گفتند که حامیان سرسخت او هستند و آماده ادامه جنگ برای روسیه هستند.  

دیدار پوتین و پریگوژین در کاخ کرملین

سخنگوی کرملین:
رئیس جمهور روسیه در کرملین با یوگنی پریگوژین، رئیس گروه واگنر و فرماندهان این گروه دیدار و درباره رویدادهای ۲۴ ژوئن گفتگو کرد.

جزئیات این نشست محرمانه است.

فرماندهان واگنر به پوتین گفتند که حامیان سرسخت او هستند و آماده ادامه جنگ برای روسیه هستند.