رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کعبی، عضو شورای نگهبان: شورای نگهبان در جهان بی‌نظیر است

کعبی، عضو شورای نگهبان: شورای نگهبان در جهان بی‌نظیر است/ اگر شورا نبود انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد عباس کعبی‌نسب عضو شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بی‌نظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ […]

کعبی، عضو شورای نگهبان: شورای نگهبان در جهان بی‌نظیر است/ اگر شورا نبود انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد

عباس کعبی‌نسب عضو شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بی‌نظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتارهای فراقانونی و فراحقوقی و زیاده‌خواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد.


جدیدترین خبرها