رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف ارتباط سازمان جاسوسی اسراییلی با عنصر هتاک به قرآن مجید

کشف ارتباط سازمان جاسوسی اسراییلی با عنصر هتاک به قرآن مجید در بخشی از اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: فرد هتاک به ساحت قرآن کریم، متولد ۱۹۸۶ در عراق بوده و از ۲۰۱۹ به استخدام موساد درآمده است. در آینده و در محدوده‌ی ملاحظات اطلاعاتی و حفاظتی، اسنادی پیرامون این عنصر خبیث  منتشر خواهد شد. […]

کشف ارتباط سازمان جاسوسی اسراییلی با عنصر هتاک به قرآن مجید

در بخشی از اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:
فرد هتاک به ساحت قرآن کریم، متولد ۱۹۸۶ در عراق بوده و از ۲۰۱۹ به استخدام موساد درآمده است.

در آینده و در محدوده‌ی ملاحظات اطلاعاتی و حفاظتی، اسنادی پیرامون این عنصر خبیث  منتشر خواهد شد.

آمران و عاملان این جنایت سازمان‌یافته نیز بنا بر سنت محتوم الهی، تاوان عمل خود را خواهند پرداخت.