رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امضای قرارداد ۲۷ میلیارد دلاری عراق و شرکت فرانسوی برای افزایش تولید نفت، گاز و برق خورشیدی

امضای قرارداد ۲۷ میلیارد دلاری عراق و شرکت فرانسوی برای افزایش تولید نفت، گاز و برق خورشیدی عراق و شرکت فرانسوی توتال انرژی روز دوشنبه قراردادی ۲۷ میلیارد دلاری را با هدف افزایش تولید نفت و افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر امضا کردند.

امضای قرارداد ۲۷ میلیارد دلاری عراق و شرکت فرانسوی برای افزایش تولید نفت، گاز و برق خورشیدی

عراق و شرکت فرانسوی توتال انرژی روز دوشنبه قراردادی ۲۷ میلیارد دلاری را با هدف افزایش تولید نفت و افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر امضا کردند.


جدیدترین خبرها