رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی: قانون این بود که اگر خانمی حجاب را رعایت نکرد، نیروی انتظامی باید او را دستگیر کند

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی: قانون این بود که اگر خانمی حجاب را رعایت نکرد، نیروی انتظامی باید او را دستگیر کند و تحویل قوه قضائیه دهد؛ این قانون واقعا اجراشدنی نبود

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی: قانون این بود که اگر خانمی حجاب را رعایت نکرد، نیروی انتظامی باید او را دستگیر کند و تحویل قوه قضائیه دهد؛ این قانون واقعا اجراشدنی نبود


جدیدترین خبرها