رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و ازبکستان

گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و ازبکستان رئیس‌جمهور: ظرفیت‌های زیادی برای توسعه تعاملات فیمابین وجود دارد که امید است با تسریع در اجرای توافقات صورت گرفته در سفرهای متقابل روسای جمهور دو کشور، این ظرفیت‌ها هر چه بیشتر فعال شوند. رئیس‌جمهور ازبکستان: روند گسترش همکاری‌های ازبکستان با ایران در دوره جدید در حوزه‌های مختلف دوجانبه […]

گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و ازبکستان

رئیس‌جمهور: ظرفیت‌های زیادی برای توسعه تعاملات فیمابین وجود دارد که امید است با تسریع در اجرای توافقات صورت گرفته در سفرهای متقابل روسای جمهور دو کشور، این ظرفیت‌ها هر چه بیشتر فعال شوند.

رئیس‌جمهور ازبکستان: روند گسترش همکاری‌های ازبکستان با ایران در دوره جدید در حوزه‌های مختلف دوجانبه و منطقه‌ای از جمله در چارچوب سازمان همکاری شانگهای با قوت و جدیت بیشتر تداوم خواهد یافت.