رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی مالیاتی پزشکانی که از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند/رصد مالیاتی سلبریتی‌ها

شناسایی مالیاتی پزشکانی که از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند/رصد مالیاتی سلبریتی‌ها سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور: از سال ۱۳۸۹ استفاده از کارتخوان برای پزشکان الزام شد، پزشکان موظف به نصب دستگاه کارتخوان شدند تا درآمدشان شفاف شود تا مانند کارگران و کارمندان مالیات بدهد دین خود به جامعه را پرداخت کنند. سازمان امور […]

شناسایی مالیاتی پزشکانی که از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند/رصد مالیاتی سلبریتی‌ها

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور:
از سال ۱۳۸۹ استفاده از کارتخوان برای پزشکان الزام شد، پزشکان موظف به نصب دستگاه کارتخوان شدند تا درآمدشان شفاف شود تا مانند کارگران و کارمندان مالیات بدهد دین خود به جامعه را پرداخت کنند.

سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت و راه های مختلف و متنوع در شناسایی فرارهای مالیاتی است در همین راستا سامانه سوت زنی را فعال کرده ایم تا بسیاری از مردم وقتی با موضوع کارت به کارت، دریافت پول نقد و یا سکه مواجه می شوند گزارش تخلف را ثبت کنند.

از طریق سامانه و روش های مختلف از جمله رصد حساب های بانکی مشکوک به تجاری، پزشکانی که تخلف کرده بودند شناسایی شدند و اسامی آنها به ادارت کل کشور و سازمان نظام پزشکی ارسال شد.

پزشکانی که اسامی آنها ثبت شده است از مزایای تبصره ۱۰۰ سازمان امور مالیاتی محروم شدند این افراد به عنوان افراد مارک دار هستند که باید مالیات واقعی را پرداخت کنند.