رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش جلال محمودزاده نماینده مهاباد به حمایت روسیه از ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه

واکنش جلال محمودزاده نماینده مهاباد به حمایت روسیه از ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه روسیه و چین دوست و حامی ایران نیستند آنها حامی منافع خودشان هستند!

واکنش جلال محمودزاده نماینده مهاباد به حمایت روسیه از ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه

روسیه و چین دوست و حامی ایران نیستند آنها حامی منافع خودشان هستند!