رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم دادسرای تهران برای آزاده صمدی به دلیل کشف حجاب

حکم دادسرای تهران برای آزاده صمدی به دلیل کشف حجاب متهم به مدت شش ماه از استفاده از فضای مجازی به صورت مستقیم یا واسطه سایرین ممنوع است. با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی به صورت هر دو هفته یکبار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان […]

حکم دادسرای تهران برای آزاده صمدی به دلیل کشف حجاب

متهم به مدت شش ماه از استفاده از فضای مجازی به صورت مستقیم یا واسطه سایرین ممنوع است.

با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی به صورت هر دو هفته یکبار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند. /رویداد ۲۴


جدیدترین خبرها