رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراجعه روزانه ۱۰۰۰ زائر به مرکز پزشکی

مراجعه روزانه ۱۰۰۰ زائر به مرکز پزشکی رئیس ستاد مرکز پزشکی مدینه: همچنان در پیک ورود زائران به مدینه هستیم و روزانه حدود ۱۰۰۰ نفر به دلیل مشکلات جسمانی و بیماری مراجعه می کنند. بیماران تنفسی همچنان در صدر مراجعات قرار دارند و در کنار آن مراجعات به دلیل شکستگی ها و مشکلات قلبی را […]

مراجعه روزانه ۱۰۰۰ زائر به مرکز پزشکی

رئیس ستاد مرکز پزشکی مدینه: همچنان در پیک ورود زائران به مدینه هستیم و روزانه حدود ۱۰۰۰ نفر به دلیل مشکلات جسمانی و بیماری مراجعه می کنند.

بیماران تنفسی همچنان در صدر مراجعات قرار دارند و در کنار آن مراجعات به دلیل شکستگی ها و مشکلات قلبی را داریم که البته بیشتر شامل افراد سن بالا می شود.


جدیدترین خبرها