رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش یک جامعه‌شناس نسبت به توجیه وزیر علوم درباره متقلبان کنکور؛ این رانت شرم‌آور است!

واکنش یک جامعه‌شناس نسبت به توجیه وزیر علوم درباره متقلبان کنکور؛ این رانت شرم‌آور است! محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت: جناب وزیر علوم این رانت شرم‌آور که با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ برخورد نشد و بر دانشجوی خود ماندند آثار مخربی بر روح و روان میلیون‌ها ایرانی دارد.

واکنش یک جامعه‌شناس نسبت به توجیه وزیر علوم درباره متقلبان کنکور؛ این رانت شرم‌آور است!

محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت: جناب وزیر علوم این رانت شرم‌آور که با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ برخورد نشد و بر دانشجوی خود ماندند آثار مخربی بر روح و روان میلیون‌ها ایرانی دارد.


جدیدترین خبرها