رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اردوغان: خسارت زلزله ترکیه ۱۰۴ میلیارد دلار بود

اردوغان: خسارت زلزله ترکیه ۱۰۴ میلیارد دلار بود رئیس‌جمهور ترکیه: خسارت دو زلزله بزرگ به کشورمان با مرکزیت قهرمان ماراش ۱۰۴ میلیارد دلار بود. ۳۰۰ هزار بنا ویران شد و بیش از ۵۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. در سال اول حدود ۳۱۰ هزار خانه ساخته و به صاحبانش تحویل خواهیم داد. […]

اردوغان: خسارت زلزله ترکیه ۱۰۴ میلیارد دلار بود

رئیس‌جمهور ترکیه:
خسارت دو زلزله بزرگ به کشورمان با مرکزیت قهرمان ماراش ۱۰۴ میلیارد دلار بود.

۳۰۰ هزار بنا ویران شد و بیش از ۵۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند.

در سال اول حدود ۳۱۰ هزار خانه ساخته و به صاحبانش تحویل خواهیم داد. مجموعاً نیز ۶۵۰ هزار خانه را خواهیم ساخت


جدیدترین خبرها