رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی ماند

علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی ماند مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. علیرضا دبیر و حمید یاری کاندیدهای انتخابات بودند که در پایان علیرضا دبیر با ۳۸ رای از ۳۸ رای ماخوذه برای چهار سال دیگر رییس فدراسیون کشتی شد.

علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی ماند

مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

علیرضا دبیر و حمید یاری کاندیدهای انتخابات بودند که در پایان علیرضا دبیر با ۳۸ رای از ۳۸ رای ماخوذه برای چهار سال دیگر رییس فدراسیون کشتی شد.