رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس برکنار شده سازمان اداری و استخدامی: موضوع حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب بنده حل می‌شود

رئیس برکنار شده سازمان اداری و استخدامی: موضوع حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب بنده حل می‌شود میثم لطیفی: موضوع از مجاری قانونی در حال بررسی است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره این موضوع باید اظهارنظر کند و چون بنده ذینفع هستم ترجیح می‌دهم در این باره اظهارنظری نداشته باشم. به لحاظ حقوقی […]

رئیس برکنار شده سازمان اداری و استخدامی: موضوع حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب بنده حل می‌شود

میثم لطیفی:

موضوع از مجاری قانونی در حال بررسی است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره این موضوع باید اظهارنظر کند و چون بنده ذینفع هستم ترجیح می‌دهم در این باره اظهارنظری نداشته باشم.

به لحاظ حقوقی مشکلی نیست و این موضوع در حال پیگیری است که حل می‌شود./ ایرنا