رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش ضرغامی به حکم اخیر علیه آزاده صمدی

واکنش ضرغامی به حکم اخیر علیه آزاده صمدی:برخی احکام متخلفین حجاب، به جای اینکه مشکل را حل کند، باعث ایجاد چالش‌های مهم‌تر و بیشتری خواهد شد

واکنش ضرغامی به حکم اخیر علیه آزاده صمدی:برخی احکام متخلفین حجاب، به جای اینکه مشکل را حل کند، باعث ایجاد چالش‌های مهم‌تر و بیشتری خواهد شد


جدیدترین خبرها