رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماندن قلعه نویی روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ مشروط شد

ماندن قلعه نویی روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ به شرط حضور ایران در جمع ۴ تیم پایانی جام ملتهای آسیا

ماندن قلعه نویی روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ به شرط حضور ایران در جمع ۴ تیم پایانی جام ملتهای آسیا