رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جاسوسی از پرسپولیس با هدف ایجاد بی‌ثباتی

جاسوسی از پرسپولیس با هدف ایجاد بی‌ثباتی باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای، جاسوسی از باشگاه و افشای قراردادها را با هدف ایجاد بی‌ثباتی در پرسپولیس دانست و خبر از پیگیری ویژه این موضوع داد. در این ارتباط باید توجه داشت که ارسال یا درز اسناد برای انتشار لزوما نمی‌تواند مستقیم از باشگاه اتفاق افتاده باشد […]

جاسوسی از پرسپولیس با هدف ایجاد بی‌ثباتی

باشگاه پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای، جاسوسی از باشگاه و افشای قراردادها را با هدف ایجاد بی‌ثباتی در پرسپولیس دانست و خبر از پیگیری ویژه این موضوع داد.

در این ارتباط باید توجه داشت که ارسال یا درز اسناد برای انتشار لزوما نمی‌تواند مستقیم از باشگاه اتفاق افتاده باشد و قطعا در بررسی‌هایی که انجام می‌شود، احتمال‌های مختلف در نظر گرفته خواهد شد.